Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oppdaterte anbefalinger ved bruk av ▼Beovu (brolucizumab)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det har kommet oppdaterte anbefalinger for å redusere den kjente risikoen for intraokulær inflammasjon, inkludert retinal vaskulitt og/eller retinal vaskulær okklusjon ved bruk av øyelegemiddelet ▼Beovu (brolucizumab).

Brolucizumab (Beovu) er et antistoff indisert for behandling av voksne med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Studier tyder på at behandlingsindusert immunreaksjon mot Beovu kan bidra til retinal vaskulitt og/eller retinal vaskulær okklusjon.

Råd til leger og helsepersonell

  • Avbryt behandling med Beovu dersom pasient utvikler intraokulær inflammasjon, inkludert retinal vaskulitt eller retinal vaskulær okklusjon.

  • Det bør gå miste 8 uker mellom vedlikeholdsdoser av Beovu (etter de tre første dosene).

  • Pasienter som har hatt intraokulær inflammasjon eller retinal vaskulær okklusjon i løpet av året før behandling med Beovu har økt risiko og bør overvåkes nøye.

  • Kvinner har en høyere risiko. En høyere forekomst har også blitt observert hos japanske pasienter.

  • Informer pasienter om tidlige tegn og symptomer på intraokulær inflammasjon, retinal vaskulitt og retinal vaskulær okklusjon. Pasient må oppsøke lege umiddelbart hvis disse bivirkningene mistenkes.

Råd til pasienter

  • Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever synsforstyrrelser etter behandling med Beovu.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no