Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Opplæringsseminar om transisjonssøknader for ikke-kommersielle sponsorer

Publisert:

Endringer

ACT EU (Accelerating clinical trials in the EU) arrangerer opplæringsseminar om overføring av kliniske utprøvninger fra «gammelt» til nytt regelverk, fredag 9. februar kl 10.00-13.00.

Alle kliniske studier som har aktive sentre etter 30. januar 2025 må overføres fra gammelt til nytt regelverk (clinical trial regulation, forordning (EU) nr. 536/2014).

Formålet med opplæringsseminaret er å gi støtte til sponsorer som trenger å overføre sine pågående kliniske studier.

Målgruppen for seminaret er ikke-kommersielle sponsorer med ingen eller begrenset erfaring med CTIS.

Det vil bli anledning til å reise spørsmål før og underveis i seminaret. 

I tillegg vil seminaret gi nyttig informasjon om å forberede nye søknader om klinisk utprøvning som skal innsendes i CTIS. 
Det kreves ingen påmelding. Mer informasjon finnes på EMAs hjemmesider

Kontakt oss

Enhet for klinisk utprøving og innovasjon

22 89 77 00

klut@legemiddelverket.no