Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oxybutynin tabletter settes på negativlista fra 1. april 2024

Publisert:

Endringer

Det finnes nå markedsførte tabletter med oyxbutynin, og tilsvarende uregistrerte produkter settes på negativlista fra 1. april 2024.

Oxybutynin Macure tabletter 5 mg ble markedsført i februar 2024. 

Oxybutynin tabletter brukes mot symptomatisk behandling av voksne med:  

  • Hyppig og sterk vannlatingstrang eller urgeinkontinens, som kan forekomme ved en overaktiv urinblære.
  • Nevrogene blæresykdommer, for eksempel uhemmede blærekontraksjoner og refleksblære.  

Oxybutynin Macure er indisert for barn fra 5 år eller eldre til symptomatisk behandling av:  

  • Urininkontinens, hyppig og sterk vannlatingstrang forårsaket av idiopatisk overaktiv blære eller nevrogene blæresykdommer (detrusoroveraktivitet).  
  • Enuresis nocturna assosiert med vannlatingstrang, i sammenheng med legemiddelfri behandling, når andre behandlinger ikke er effektive. 

DMP har besluttet at oxybutynin tabletter 5 mg settes på negativlista fra 1. april 2024. Dette innebærer at apotekene ikke kan utlevere uregistrerte legemidler før DMP har godkjent en søknad om godkjenningsfritak. 

 

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@dmp.no