Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Påminnelse om lysoverfølsomhet ved bruk av ketoprofen gel

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Lokalbehandling med ketoprofen gel (Orudis gel) gir økt risiko for alvorlige fotoallergiske reaksjoner. Forekomsten er sjelden, men dette er en viktig bivirkning som det må tas hensyn til ved forskrivning.

Ketoprofen gel er et smertestillende og betennelsesdempende legemiddel (NSAID) som er godkjent til behandling av milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.

Som et risikominimerende tiltak ble Orudis gel gjort reseptpliktig i 2011, og det er distribuert Kjære helsepersonellbrev årlig siden 2010. Hovedbudskapet er fortsatt det samme.

Råd til leger og helsepersonell

  • Ta hensyn til kontraindikasjonene når ketoprofen gel forskrives - se preparatomtalen.

  • Informer pasienter som bruker ketoprofen gel nøye hvordan legemidlet skal brukes (se råd til pasienter)

  • Avslutt behandling med ketoprofen gel umiddelbart ved alle former for hudreaksjoner

  • Meld bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

  • Les pakningsvedlegget

  • Vask hendene grundig etter å ha smurt på gelen

  • Unngå sollys (selv ved overskyet vær) og UVA-stråling under behandlingen, og i 2 uker etter avsluttet behandling

  • Bruk klær som beskyttelse mot sollys

  • Ketoprofen gel skal ikke brukes under tette bandasjer

  • Vær forsiktig med bruk av ketoprofen gel i kombinasjon med produkter som inneholder octocrylen (et kjemisk solfilter som finnes i flere kosmetiske produkter som sjampo, hudkrem o.l.)