Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Regjeringen foreslår endring for diabeteslegemidler

Publisert:

Endringer

Regjeringen har i dag i revidert nasjonalbudsjett foreslått fire tiltak for å sikre diabetespasienter tilgang til nødvendige legemidler og redusere folketrygdens utgifter.

Det er mangel på diabeteslegemidlet Ozempic (semaglutid) både i Norge og resten av verden. Årsaken til mangelen er høy etterspørsel i alle land. Den krevende forsyningssituasjonen er forventet å vare i hele 2024. 

Foreslåtte tiltak

Dette er tiltakene regjeringen foreslår fra 1. juli:

  • Overføre  Ozempic fra forhåndsgodkjent refusjon til individuell stønad
  • Fjerne refusjon for utenlandske pakninger med Ozempic
  • Individuell stønad for legemiddelet Rybelsus, en tablett som inneholder det samme virkestoffet som Ozempic (semaglutid)  
  • Mulighet for rasjonering i apotek

- Vi vil nå i samarbeid med departementet og Helsedirektoratet utforme tiltakene slik at diabetespasientene ivaretas og får den behandling de har krav på, sier overlege Sigurd Hortemo i DMP.  

Utenlandske pakninger 

For å bøte på mangelen på Ozempic, har norske grossister kjøpt inn utenlandske pakninger. Prisen på utenlandske pakninger er ikke regulert og har vært svært høy, opptil sju ganger så høy som prisen på norske pakninger. Utenlandske pakninger har kostet folketrygden cirka 750 millioner kroner i 2023 og cirka 615 millioner kroner per 1. mai i 2024.  

- Helseressursene er begrenset. Bruk av dyre utenlandske pakninger av Ozempic er ikke en bærekraftig løsning. Derfor er det viktig at det nå settes inn tiltak slik at folketrygden ikke overbelastes, sier Hortemo.  

Oppfordring

 DMP har tidligere i år oppfordret leger til å bare forskrive Ozempic til diabetespasienter som oppfyller vilkårene. Samtidig fikk apotekansatte beskjed om å bare levere ut legemiddelet for fire uker av gangen.

Se Kostbar mangel på Ozempic
 
Les mer om dagens nyhet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no