Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er kommet oppdaterte anbefalinger om risiko for bivirkninger ved bruk av retinoider. Anbefalingene gjelder bruk under graviditet og risiko for psykiske symptomer som depresjon, angst og humørforandringer.

Legemidler med retinoider (acitretin, adapalen, alitretinoin, tazaroten, beksaroten, isotretinoin og tretinoin) brukes for å behandle ulike former for akne, alvorlig kronisk håndeksem, alvorlige former for psoriasis og keratiniserende sykdommer. Enkelte retinoider brukes også i kreftbehandling.

Etter en grundig gjennomgang har det europeiske legemiddelkontoret, EMAs komité for bivirkningsovervåking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) kommet med oppdatert informasjon om risikoen for fosterskader ved bruk av retionider under graviditet og risikoen for psykiske problemer ved bruk.

Råd til leger og helsepersonell

Teratogenisitet

 • Orale retinoider er svært teratogene og må ikke brukes under graviditet.

 • De orale retinoidene acitretin, alitretinoin og isotretinoin skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program («Pregnancy Prevention Programme» - PPP) for alle fertile kvinner.

 • Informer kvinner om risikoen ved bruk av de orale retinoidholdige legemidlene acitretin, alitretinoin og isotretinoin før forskrivning. Et revidert opplæringsmateriell til leger og apotek kan lastes ned fra

  Felleskatalogen

  for hvert produkt.

 • Også retinoider for lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og hos kvinner som planlegger å bli gravide (føre-var prinsipp).

 Psykiske reaksjoner

 • Det er rapportert om sjeldne tilfeller av depresjon, forverring av depresjon, angst og humørforandringer hos pasienter som tar orale retinoider.

 • Fortell pasienter som tar orale retinoider om at de kan oppleve endringer i humør og/eller adferd og at både pasienter og familiene deres bør være oppmerksomme på dette og ta kontakt med legen sin dersom dette skjer.

 • Følg opp alle pasienter som behandles med orale retinoider for tegn og symptomer på depresjon og henvis dem til hensiktsmessig behandling hvis nødvendig. Spesiell forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har hatt depresjon.

Råd til pasienter

 • Legemidler av typen retinoider må ikke brukes under graviditet fordi det er svært fosterskadelig

 • Hvis du blir gravid eller tror du kan være gravid, må du umiddelbart slutte å bruke legemidlet og ta kontakt med lege

 • Les

  pakningsvedlegget

  og ta kontakt med lege dersom du har spørsmål

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev om dette til hudleger, gynekologer, allmennleger, psykiatere og apotek. Produktinformasjonen vil bli oppdatert. Det er også sendt ut og gjort tilgjengelig nytt opplæringsmateriell til helsepersonell som kan finnes hos Felleskatalogen for hvert preparat.