Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindi

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er rapportert om et tilfelle av akutt binyrebarksvikt hos et spedbarn som gikk over fra hydrokortisontabletter til hydrokortisonpreparatet Alkindi. Det er derfor viktig å være oppmerksom på symptomer på akutt binyrebarksvikt ved bytte til Alkindi.

Alkindi er et hydrokortisonpreparat i form av kapsler som skal åpnes. Legemidlet brukes ved mangel på binyrebarkhormoner (binyrebarkinsuffisiens) hos spedbarn, barn og ungdom. Alkindi kan doseres mer nøyaktig enn konvensjonelle hydrokortisonpreparater. Det er derfor risiko for at pasienten reelt sett får en lavere dosering ved bruk av Alkindi enn tilsvarende hydrokortisonpreparater selv om samme antall milligram med Alkindi doseres. Dette kan føre til akutt binyrebarksvikt hos pasienten.

Råd til leger

  • Ved overgang til Alkindi skal omsorgspersoner rådes til å observere barnet nøye for symptomer på akutt binyrebarksvikt. Dette er spesielt viktig den første uken av behandlingen. Symptomer på akutt binyrebarksvikt inkluderer tretthet, hodepine, økt eller redusert temperatur og oppkast.

  • Dersom barnet utvikler symptomer på akutt binyrebarksvikt skal omsorgspersoner rådes til å gi barnet ekstra doser Alkindi etter anbefaling i produktinformasjonen. I tillegg må lege oppsøkes umiddelbart.

  • Det anbefales en grundig klinisk overvåking av pasientene den første uken etter overgangen fra konvensjonelle orale hydrokortisonformuleringer til Alkindi. Dersom et barn trenger ekstra doser i løpet av denne uken, bør det vurderes en økning av den daglige Alkindi-dosen.

Råd til pasienter

  • Hvis man opplever tretthet, hodepine, oppkast eller økt eller redusert temperatur og nylig har byttet til Alkindi fra andre tilsvarende hydrokortisonpreparater, skal ekstra dose med Alkindi tas. I tillegg må lege oppsøkes umiddelbart.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til landets endokrinologer.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no