Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for alvorlige bivirkninger i huden ved bruk av ▼Tecentriq

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er rapportert flere tilfeller av alvorlige bivirkninger i huden hos pasienter behandlet med atezolizumab. Pasienter bør monitoreres for hudreaksjoner, og henvises til spesialist for videre diagnose og behandling ved mistanke om slike reaksjoner.

Atezolizumab (▼Tecentriq) brukes til behandling av lungekreft, brystkreft og svulster i blæren og leveren. Etter en gjennomgang i produsentens sikkerhetsdatabase ble det identifisert flere tilfeller av alvorlige hudreaksjoner (SCARs).

Råd til leger og helsepersonell

  • Behandling med Tecentriq bør seponeres permanent ved bekreftet Steven-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse uansett grad, og ved andre GRAD 4 utslett/SCAR.

  • Behandling med Tecentriq bør tilbakeholdes hos pasienter med mistenkt Steven-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse.

  • Pasienten bør henvises til dermatolog ved mistenkte SCARs for videre diagnose og behandling.

  • Forsiktighet bør utvises ved vurdering av bruk av atezolizumab hos pasienter som tidligere har opplevd alvorlige eller livstruende SCAR med andre immunstimulerende kreftlegemidler.

Helsepersonell kan melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema hos melde.no

Preparatomtalen vil bli oppdatert med advarsler og forsiktighetsregler ved SCARs, og retningslinjer for seponering og videre beskrivelse av risiko.

Det er også sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til onkologer, urologer, gynekologer, lungeleger og sykehusapotek.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no