Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av ▼Xeljanz (tofacitinib)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Kliniske studier viser økt risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft (unntatt non-melanom hudkreft) ved bruk av ▼Xeljanz sammenlignet med behandling med TNF-alfa-hemmere.

Tofacitinib er en JAK-hemmer som er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA), psoriasisartritt eller ulcerøs kolitt, hvor pasienten har vært intolerant eller ikke har respondert tilstrekkelig på annen behandling. Kliniske studier hos pasienter med RA som var 50 år eller eldre, med minst en ekstra kardiovaskulær risikofaktor, antyder en høyere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser og kreft (unntatt non-melanom hudkreft) med tofacitinib sammenlignet med pasienter behandlet med en TNF-alfa-hemmer. Dette gjelder spesielt lungekreft og lymfom.

Råd til leger og helsepersonell

  • Pasienter med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom eller kreft skal ikke bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

  • Røykere, eller tidligere røykere, over 65 år skal ikke bruke tofacitinib dersom annen egnet behandling er tilgjengelig.

  • Informer pasient om risiko forbundet med bruk av Xeljanz, inkludert hjerteinfarkt, lungekreft og lymfom.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no