Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for lave blodplater og blodpropper i vener etter vaksinasjon med Covid-19 Vaccine Janssen

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er rapportert om tilfeller med lave trombocytter (immunologisk trombocytopeni) hos vaksinerte etter vaksinasjon med Covid-19 Vaccine Janssen. Det er også rapportert om tilfeller med venøse blodpropper.

Immunologisk trombocytopeni

Det europeiske legemiddelkontoret EMA har gått gjennom meldte tilfeller av lave trombocytt-tall som skyldes en immunrespons (immunologisk trombocytopeni - ITP). Analyser av disse tilfellene indikerer at vaksinerte som tidligere har hatt ITP har en økt risiko for redusert trombocyttnivå etter vaksinering med Covid-19 Vaccine Janssen.

Blodpropper i venene

Det er i noen sjeldne tilfeller observert blodpropper i venene (venøs tromboemboli – VTE) etter vaksinering med Covid-19 Vaccine Janssen. I en pågående studie er det hovedsakelig dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme som er observert. De fleste hendelsene som ble rapportert var hos individer med minst én risikofaktor for blodpropp i venene.

Råd til leger og helsepersonell

Immunologisk trombocytopeni:

Helsepersonell skal være oppmerksomme på tegn og symptomer på trombocytopeni. De som vaksineres skal instrueres om å oppsøke legehjelp umiddelbart dersom de får

  • spontane blødninger,

  • hudblødninger (petekkier) utenom på vaksinasjonsstedet etter noen få dager

Vaksinerte som får trombocytopeni innen 3 uker etter vaksinering skal undersøkes for trombose. Hensikten er å vurdere om det foreligger en mulig diagnose med trombose med trombocytopenisyndrom (TTS) som krever spesialisert behandling.

Venøs tromboemboli

Risikoen for VTE må veies mot mulige fordeler ved vaksinering hos individer med økt risiko for venøs tromboembolisme.

Helsepersonell skal være oppmerksomme på tegn og symptomer på VTE. De som vaksineres skal instrueres om å oppsøke legehjelp umiddelbart dersom de får symptomer som

  • kortpustethet,

  • brystsmerter,

  • bensmerter,

  • hevelse i bena eller

  • vedvarende abdominalsmerter etter vaksinering.

Vaksinerte som får trombose innen 3 uker etter vaksinering skal undersøkes for trombocytopeni for å vurdere om det foreligger trombose med trombocytopenisyndrom (TTS) som krever spesialisert behandling.

Det er nå sendt ut et «Kjære helsepersonell-brev» til alle landets sykehus, legevakter, helsesykepleiere, allmennleger, sykehusapotek, kommuneoverleger legevaktene for å informere om dette.