Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for manglende effekt av heparin ved bruk av andexanet alfa

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Studier tyder på at bruk av andexanet alfa (Ondexxya) før behandling med heparin kan gi manglende blodfortynnende effekt av heparin, for eksempel ved kirurgiske inngrep.

Andexanet alfa brukes hos voksne pasienter for å reversere effekten av de blodfortynnende legemidlene rivaroksaban (Xarelto) og apixaban (Eliquis) ved alvorlige blødninger.

Råd til leger og helsepersonell

Studier tyder på at binding av andexanet alfa til heparin-antitrombin III (ATIII) komplekset nøytraliserer den blodfortynnende effekten av heparin.

  • Gi andexanet alfa hvis det er nødvendig, men vær oppmerksom på at andexanet alfa kan redusere effekten av heparin.

  • Ta kontakt med hematolog for veiledning.

  • Vurder bruk av

    intravenøs direkte trombinhemmer i slike situasjoner

    .

  • Resultat fra koagulasjonstester kan være misvisende dersom både andexanet alfa og heparin blir gitt innenfor et kort tidsrom. Omfanget og varigheten av interaksjonen er ikke evaluert.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no