Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for postinjeksjonssyndrom med Zypadhera

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Pasienter som får depotinjeksjon med Zypadhera (olanzapin) skal observeres i minst tre timer etter at sprøyten er satt på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

Zypadhera brukes i vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne. Legemiddelet gis som depotinjeksjon som leverer virkestoffet olanzapin inn i kroppen over en lengre tidsperiode.

Sprøyten med olanzapin skal settes i setemuskelen av helsepersonell som har trening i relevant injeksjonsteknikk. Dersom sprøyten settes feil, for eksempel inn i en blodåre isteden, kan pasienten få såkalt postinjeksjonssyndrom. Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon.

Pasienter skal observeres av kvalifisert helsepersonell i minst 3 timer og på et sted der det er tilgang på egnet medisinsk utstyr, i tilfelle postinjeksjonssyndrom skulle oppstå.

Legemiddelverket har mottatt flere bivirkningsmeldinger om postinjeksjonssyndrom etter injeksjon med Zypadhera. Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) har mottatt flere henvendelser om Zypadhera og har kommet med praktiske anbefalinger knyttet til risikoen for postinjeksjonssyndrom.

Råd til pasienter

  • Det er viktig at du observeres av helsepersonell etter du har fått satt sprøyten med Zypadhera i minst 3 timer, for å sikre at du får rask og riktig hjelp dersom du får alvorlige bivirkninger.

Råd til leger og helsepersonell

  • Etter hver injeksjon skal pasienter observeres av kvalifisert helsepersonell i lokaler med mulighet for medisinsk behandling i minst 3 timer for tegn og symptomer på olanzapinoverdose.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no