Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for svekket syn ved bruk av pentosanpolysulfatnatrium (Elmiron)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er rapportert tilfeller av svekket syn og skade på øyet (pigmentell makulopati) hos pasienter som er behandlet med pentosanpolysulfatnatrium over lang tid.

Pentosanpolysulfatnatrium (Elmiron) er godkjent til behandling av smertefullt blæresyndrom (interstitiell cystitt), sterk vannlatingstrang og hyppig sykelig trang til vannlating.

Det er beskrevet tilfeller av skade på øyet som fører til svekket syn (pigmentell makulopati) etter bruk av pentosanpolysulfatnatrium. I de fleste tilfeller var det etter langvarig bruk og med en dose som oversteg den anbefalte dosen på 100 mg tre ganger daglig. Undersøkelser hos disse pasientene viste pigmentforandringer og tap av vev i øyet.

Råd til leger og helsepersonell

  • Ha regelmessige oftalmologiske undersøkelser for tidlig påvisning av pigmentell makulopati, spesielt hos pasienter som er behandlet med pentosanpolysulfatnatrium over lang tid.

  • Vurder behandlingsavbrudd hos berørte pasienter.

  • Informer pasienter om øyeblikkelig å oppsøke lege ved synsendringer som lesevansker og svekket mørkeadaptasjon (nattblindhet).

Mistenkte bivirkninger meldes på elektronisk meldeskjema som er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til alle oftalmologer og urologer for å informere om denne risikoen.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no