Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Risiko for tuberkulose ved bruk av ▼ Gavreto (pralsetinib)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er rapportert tuberkulose hos pasienter som behandles med kreftlegemidlet ▼Gavreto (pralsetinib). Pasienter bør utredes for tuberkulose før behandling og behandles dersom det påvises aktiv eller latent tuberkulose.

Pralsetinib brukes til behandling av voksne pasienter med avansert RET-(Rearranged during Transfection) fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. I en undersøkelse av globale sikkerhetsdata for Gavreto fant en 9 tilfeller av tuberkulose hos pasienter behandlet med pralsetinib.

Tuberkulose ble påvist både hos pasienter med og uten tidligere kjent tuberkulosehistorie, og de fleste tilfellene ble påvist i områder der tuberkulose er utbredt. I de fleste tilfellene ble det rapportert om ekstrapulmonal tuberkulose, som lymfeknutetuberkulose, peritoneal tuberkulose eller renal tuberkulose.

Råd til leger og helsepersonell

  • Utred pasient for aktiv og latent tuberkulose før behandling.

  • Pasienter med aktiv eller latent tuberkulose bør behandles for dette i henhold til retningslinjen før behandling med Gavreto.

Kontakt oss

Line Cecilie Hagen

Enhet: enhet for riktig legemiddelbruk

48951940

Line.Hagen@dmp.no