Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tilbakekalling og salgsstopp medfører langvarig mangel på Champix tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Forventet leveringstid er endret til fjerde kvartal 2024.

Mange batcher med Champix har hatt nivåer av N-nitroso-vareniklin som overstiger EUs anbefalte grense for akseptabelt daglig inntak. Alle disse batchene er trukket tilbake fra grossister og apotek. Nye forsyninger forventes i fjerde kvartal 2024.

Champix inneholder virkestoffet vareniklin og er et legemiddel som brukes til røykeavvenning hos voksne.

Produsenten arbeider kontinuerlig med å gjenoppta forsyningen. Inntil videre er det ikkemulig å forskrive Champix tabletter.

Bakgrunn for tilbakekalling

Det har blitt avdekket innhold av forurensningen N-nitrosovareniklini Champix tabletter under testing gjennomført av produsenten. Nivået overstiger EUs anbefalte grense for akseptabelt daglig inntak.

N-nitroso-vareniklin er et nitrosamin. Nitrosaminer er klassifisert som mulig kreftfremkallende for mennesker. Nitrosaminer finnes i svært lave nivåer i vann og mat, inkludert røkt og grillet kjøtt, meieriprodukter og grønnsaker. Nitrosamin-urenheter kan øke risikoen for kreft hvis man over lengre tid blir eksponert for høyere nivåer enn det som er akseptabelt.

Etter anbefaling fra EMA er det gjennomført en tilbakekalling og salgsstopp på grossist- og apoteknivå av alle batcher som overstiger grensen for akseptabelt daglig inntak. Dette medfører en langvarig mangel på Champix tabletter.

Legemidler som kan brukes i stedet

Nikotinholdige legemidler som plaster og tyggegummi til røykeavvenning er tilgjengelige.

Råd til pasienter og helsepersonell

  • Det er ingen akutt pasientrisiko med fortsatt bruk av Champix.

  • Pasienter kan fortsette å bruke Champix tabletter som de allerede har. De bør ikke avbryte behandlingen på egen hånd, men ta kontakt med lege for råd.

  • Helsepersonell bør vurdere om det er behov for dosereduksjon hos pasienter som har fått utlevert Champix, for å minimere seponeringsreaksjoner.

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev (pdf) til alle allmennleger for å informere om dette.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no