Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ulovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Retningslinjer for overtredelsesgebyr midlertidig avpublisert.

Fra 1. januar 2022 kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr for enkelt overtredelser av legemiddel- og apotekloven. Dette innebærer at Legemiddelverket nå har flere sanksjonsmuligheter mot blant annet ulovlig legemiddelreklame.

Ved brudd på reklameregelverket i Legemiddelforskriften (kapittel 13) kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr. Både privatpersoner og virksomheter kan ilegges overtredelsesgebyr.

Når Legemiddelverket vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

  • reklamen kan true folkehelse, samfunn og dyr

  • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst

  • det dreier seg om gjentatte lovbrudd

  • reklamen retter seg mot barn og unge

Overtredelsesgebyret som kan ilegges er opptil 2G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Se flere nyheter