Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vaksinering med Covid-19 Vaccine AstraZeneca settes på pause etter melding om ett dødsfall i Danmark

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Folkehelseinstituttet (FHI) setter all vaksinering med koronavaksinen fra AstraZeneca på pause. Det undersøkes om det er en sammenheng mellom vaksinen og et dødsfall som følge av blodpropp i Danmark.

Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og dødsfallet i Danmark, og pausen innebærer ikke at vaksinen frarådes i fremtiden. Legemiddelverket vurderer fortsatt at vaksinens nytte overstiger risikoen for bivirkninger.

Iverksetter undersøkelser

Når vaksineringen settes på pause er det for å være på den sikre siden. Vi vil nå vurdere disse alvorlige bivirkningsmeldingene sammen med europeiske legemiddelmyndigheter.

– Dette er sjeldne, men alvorlige bivirkninger, som vi tar på høyeste alvor. Det er viktig at vi tar oss tid til å vurdere ny informasjon grundig og avgjøre om vaksinen skal tas i bruk igjen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Per 10. mars 2021 har det blitt rapport om 30 tilfeller av blodpropp blant de 5 millioner menneskene som har blitt vaksinert med Covid-19 Vaccine AstraZeneca i EU/EØS-området.

I Norge har det blitt meldt om noen tilfeller av blodpropp kort tid etter koronavaksinasjon. Dette er hovedsakelig hos eldre som ofte har annen underliggende sykdom. Per dags dato er det meldt om fire tilfeller av blodpropp etter koronavaksinasjon hos yngre personer.

Ser nøye på bivirkningsmeldinger om blodpropp

FHI og Legemiddelverket har satt i gang analyser for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene. Disse analysene vil ta tid. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har også iverksatt egne undersøkelser av vaksinen.

Legemiddelverket vil nå se ekstra nøye på meldinger om blodpropp for alle koronavaksinene. Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.

Det som er meldt av bivirkninger for denne vaksinen så langt gjenspeiler det som var forventet da den ble godkjent: forbigående hodepine, feber med frysninger, utmattelse og muskel- og leddsmerter. I tillegg får veldig mange vondt på injeksjonsstedet.

Les mer hos EMA: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: PRAC investigating cases of thromboembolic events - vaccine’s benefits currently still outweigh risks