Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Valproat skal ikke brukes under graviditet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Valproat er et antiepileptikum som brukes ved epilepsi og andre lidelser. Valproat er kontraindisert ved graviditet. Alle fertile kvinner som behandles med valproat, skal gjennomføre et graviditetsforebyggende program.

Bruk av valproat i Norge

Valproat selges med produktnavnene Orfiril, Orfiril Retard og Orfiril long, og er i Norge godkjent til behandling av epilepsi og bipolar lidelse. I 2017 var det cirka 6500 kvinner (1) som fikk foreskrevet valproat, hvorav flesteparten fikk det mot epilepsi og bipolar lidelse (3).

Valproat gir risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser hos foster. Dersom valproat tas under graviditet er det fare for fosterskade hos cirka 1 av 10 barn (4,5) og inntil 3-4 av 10 barn har risiko for utviklingsforstyrrelser (6, 7, 8). Det er i tillegg økt risiko for av autismelignende tilstander og ADHD hos disse barna.

Det er viktig at kvinner ikke slutter å bruke valproat uten først å diskutere det med legen. Spesielt er det viktig at gravide kvinner som allerede bruker valproat ved epilepsi ikke slutter å bruke det. Å slutte eller bytte til annet preparat i første trimester kan gi økt fare for epileptiske anfall.

Restriksjoner i bruk av valproat

Siden 2010 har det vært restriksjoner som begrenser bruken av valproat hos kvinner, og i 2018 ble restriksjonene ytterligere innskjerpet av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) (9). De nye restriksjonene tilsier at valproat utelukkende skal brukes hos fertile kvinner som bruker sikker prevensjon og følger et graviditetsforebyggende program.

 

I forbindelse med innføringen av det graviditetsforebyggende programmet er det sendt ut oppdatert opplæringsmateriell og et

«Kjære helsepersonell»-brev

til relevant helsepersonell.

Opplæringsmaterialet kan lastes ned hos Felleskatalogen

. Materialet inkluderer en sjekkliste til spesialist og pasient som informerer om risikoen for fosterskade ved behandling med valproat, en pasientveiledning, et pasientkort samt en veiledning for medisinsk fagpersonell. Alle fertile kvinner både nye og nåværende brukere av valproat, skal inkluderes i det graviditetsforebyggende programmet.

 

Referanser

  1. www.reseptregisteret.no

  2. Olsen D, og Baftiu A: Valproat er kontraindisert ved graviditet, Tidsskr Nor Legeforen, utgave 3, 12. februar 2018

  3. Baftiu A. et al.: Changes in use of valproic acid in Norway. In prep. 2018.

  4. Tomson T. et al.: Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurololgy, 2018.

  5. Tomson T. et al.: Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Lancet Neurology, 2012.

  6. Christensen J. et al.: Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. Jama, 2013.

  7. Meador K.J. et al.: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. The Lancet Neurology. 2013.

  8. Bromley R. et al.: Treatment or epilepsy in pregnancy: neurodevelopmental outcomes in the child. The Cochrane database of systematic reviews, 2014.

  9. Valproate Article-31 referral