Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vilkår for legereservasjon mot medisinbytte er konkretisert

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Vilkårene for at leger reserverer mot medisinbytte i apotek er nå oppdatert. Det vil si at hovedvilkåret tungtveiende medisinske grunner er konkretisert.

Legemiddelverket har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å konkretisere vilkårene for når leger kan reservere mot medisinbytte på folketrygdens regning. Ordningen med medisinbytte ble innført i 2001 og har tidligere blitt kalt generisk bytte. Ved tungtveiende medisinske grunner er det mulig for leger å reservere resepter mot bytte til annen merkevare.

Hensikten med medisinbytte i apotek er at verken enkeltpersoner eller fellesskapet skal betale mer enn nødvendig for legemidler.

- Det er viktig at det er mulig for leger å reservere mot bytte når det er nødvendig, for eksempel dersom pasienten er allergisk mot hjelpestoff eller hvis det er stor risiko for feilbruk hvis man ikke får en bestemt merkevare. Konkretiseringen av vilkårene skal gjøre vurderingen enklere for leger, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Vilkårene for når leger kan reservere mot medisinbytte i apotek er nå slik:

Legen kan reservere mot medisinbytte dersom det er tungtveiende medisinske grunner til det. Med tungtveiende medisinske grunner menes:   

  • betydelige problemer med feilbruk eller svikt i etterlevelse, for eksempel ved kognitiv svikt, synssvekkelse, psykisk sykdom eller polyfarmasi.

  • betydelige utfordringer med å håndtere bytte av administrasjonsutstyr, for eksempel ved ulikheter i injeksjonsutstyr.

  • alvorlige problemer med hjelpestoffene, herunder tidligere alvorlige allergiske reaksjoner mot hjelpestoffene.

  • uttalte bivirkninger ved tidligere bytte av det samme virkestoffet.  

I tillegg skal legen fortsatt:

  • vurdere alle resepter individuelt, også når en annen lege har reservert mot bytte tidligere

  • alltid journalføre den medisinske grunnen til reservasjonen

Der vilkårene for legereservasjon ikke er oppfylt, kan pasienten selv velge å reservere seg mot medisinbytte i apoteket, mot å betale eventuell prisforskjell.

Legemidler med særlig høy reservasjonsgrad

Generelt etterlever legene retningslinjene for å reservere mot bytte i apotek godt. I gjennomsnitt reserverer leger fire prosent av reseptene mot bytte i apotek. Men for enkelte legemidler er reservasjonsgraden svært høy. Dette gjelder særlig legemidlene Nexium, Zyrtec og Lipitor hvor legereservasjonsgraden i 2021 var henholdsvis 21, ni og sju prosent.

Kostnader

Disse tre legemidlene utgjør en tredjedel av den totale kostnaden ved legenes reservasjon mot bytte i apotek.Legemiddelverket ser ingen faglig forklaring på den høye andelen reservasjoner ved disse legemidlene, sammenlignet med andre. Dette gjelder verken knyttet til utfordringer med etterlevelse, hjelpestoffer, administrasjonsutstyr og bivirkninger. Dersom reservasjonsgraden på Nexium, Zyrtec og Lipitor hadde vært på det gjennomsnittlig nivå på cirka fire prosent, ville folketrygden spart cirka 60 millioner kroner årlig.

Virkestoffresept

Stadig flere leger skriver resept på virkestoff. I november 2022 var andelen resepter forskrevet på virkestoff 5,4 prosent, en økning fra to prosent i 2020. - Virkestoffrekvirering er et viktig bidrag til tryggere legemiddelbruk ved at pasient og helsepersonell lettere forstår hvilke legemidler det er snakk om. Da blir det heller ikke noe bytte fordi apoteket velger hvilken merkevare de tilbyr, sier Aas.

Se temaside om medisinbytte i apotek

Se flere nyheter

Kontakt oss

Lag for bytte av legemidler i apotek

22 89 77 00

medisinbytte@dmp.no