Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmer tilbakeføres

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​Etter stortingsvedtak 15. november tilbakefører Legemiddelverket og Helsedirektoratet vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmer til slik de var før 1. april 2022, med virkning fra 1. januar 2023.

CGRP-hemmerne Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab) er legemidler til forebyggende behandling av migrene. Individuell stønad på blå resept ble innført i desember 2019 for pasienter med kronisk migrene.

I 2021 fikk Legemiddelverket, sammen med Helsedirektoratet, Helfo og Sykehusinnkjøp, i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gå gjennom vilkårene for CGRP-hemmerne. Hensikt var å sikre at kun pasienter med tilstrekkelig nytte av migrenebehandling med CGRP-hemmere får stønad for folketrygdens regning. Derfor ble det innført nye og strengere refusjonsvilkår som gjaldt fra 1. april 2022. Blant annet ble det stilt krav til gjennomføring av en behandlingspause etter 18 måneder, og deretter hvert tredje år.

15. november 2022 behandlet Stortinget et representantforslag om saken, og vedtok å oppheve innstrammingen som var blitt innført. På bakgrunn av dette har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Legemiddelverket og Helsedirektoratet om å tilbakeføre vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmer til slik de var før 1. april 2022, med virkning fra 1. januar 2023.

Hvilke vilkår gjelder fra 1. januar?

Det er Helsedirektoratet som fastsetter hvilke vilkår som skal ligge til grunn for individuell stønad til legemidler. Vilkårene for CGRP-hemmere er utarbeidet i tråd med anbefalingene i Legemiddelverkets refusjonsrapporter og er spesifisert i eget vedlegg 1 fra Helfo. I korte trekk gjelder følgende fra 1. januar 2023:

  • Pasienten skal ha kronisk migrene som definert i ICHD-3. Det vil si minst 15 hodepinedager per måned, hvorav minst åtte av disse er migrenedager, over en periode på mer enn tre måneder.

  • Det skal dokumenteres i søknaden at pasienten har forsøkt andre forebyggende legemidler fra minst tre ulike legemiddelklasser. De aktuelle legemidlene er listet opp i Helfos vilkår for individuell stønad.

  • Søknaden må komme fra spesialist i nevrologi, eller lege ved offentlig sykehus. For barn under 18 år kan også søknaden komme fra spesialist i barnesykdommer. Det stilles imidlertid ingen krav til hvem som kan forskrive CGRP-hemmere på blå resept til pasienter med gyldig vedtak fra Helfo.

  • Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt, har ikke lenger rett til stønad på blå resept.

Se flere nyheter