Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Schengen-attest for legemidler på utenlandsreise

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

En Schengen-attest er dokumentasjon fra et apotek på at du eier legemidler med narkotiske virkestoffer (f.eks beroligende, sterke smertestillende, sentralstimulerende eller legemidler for søvn). Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen.

Innhold på siden

  Personer med folkeregistrert adresse i Norge som reiser til andre land i Schengen-samarbeidet kan ta med seg nødvendige legemidler med narkotiske virkestoffer for inntil én måneds forbruk. Nødvendige legemidler vil si medisiner som er nødvendige for å gjennomføre en behandling forskrevet av lege. Reisende som har med seg slike medisiner må alltid kunne fremlegge dokumentasjon som viser at man selv eier medisinene.

  Schengen-attest er et eksempel på en slik type dokumentasjon, og er også det DMP anbefaler at man har med seg ved reiser til andre Schengen-land. Alle norske apotek har fullmakt til å utstede slike attester. Apotekene kan ta gebyr for utstedelse av attest og må utstede én attest for hvert av de narkotiske legemidlene som den reisende skal ha med seg.

  Hvilke legemidler gjelder attesten for?

  Attesten gjelder for legemidler som inneholder narkotiske virkestoffer. Dette kan for eksempel være sterke smertestillende, sentralstimulerende og beroligende legemidler eller legemidler for søvn. Her finner du en eksempelliste over legemidler som omfattes av Schengen-bestemmelsene i Norge.

  Det finnes ingen felles legemiddelliste for Schengen-landene. Hva som regnes som narkotiske legemidler varierer fra land til land, og det er regelverket i det landet du reiser til som vil være gjeldende. Ved innreise til enkelte land er det krav om Schengen-attest for visse legemidler. Derfor bør du avklare om legemidlene dine regnes som narkotiske og hvilken dokumentasjon som kreves i landet du skal reise til.

  DMP har ikke en oppdatert oversikt over regelverket i alle land. Det kan være unntak, men erfaringsmessig vil en Schengenattest for A- og B-preparater være tilstrekkelig i de fleste tilfeller ved reiser til Schengenland. Skal du på reise på reise utenfor Schengen eller med legemidler som ikke har narkotiske virkestoffer, finner du reglene for dette her.

  I hvilke land gjelder Schengen-attesten?

  Belgia,Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Latvia,Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal,Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn,Østerrike, Storbritannia og Nord-Irland.

  Storbritannia har aldri vært medlem av Schengen, hverken før eller etter Brexit, men de har vært en del av Schengensamarbeidet når det kommer til Schengenattester. Så vidt DMP kjenner til, har dette ikke endret seg etter Brexit.

  Gyldighetsperiode

  Attesten er gyldig for en periode på inntil 30 dager. Det vil si at man kan ha med seg legemidler i en mengde tilsvarende inntil 30 dagers forbruk. For lengre perioder enn dette bør man kontakte ambassaden i landet man skal reise til for å avklare om dette landet aksepterer at man har med denne typen legemidler for en lengre periode enn 30 dager, og hvilken dokumentasjon som kreves.

  Hvilken dokumentasjon trenger apotekene for å utstede attesten?

  Attesten utstedes på grunnlag av resept eller på bakgrunn av apotekets ekspedisjonshistorikk for den aktuelle kunden. Dersom resepten ikke er tilgjengelig, kan attesten utstedes på grunnlag av opplysninger på legemiddelpakningen (originalemballasjen) forutsatt at det er dokumentert at attesten blir utstedt til den rettmessige eier av legemiddelet.

  Skjema og utfylling

  Kunden kan selv fylle ut skjemaet, mens apoteket ved sin underskrift bekrefter riktigheten av opplysningene som er gitt. Opplysningene på skjemaet må kontrolleres mot resepten, ekspedisjonshistorikk eller opplysninger på legemiddelpakningen.

  Se attestskjema med veiledning

  Attesten i original utleveres til kunden og apoteket beholder en kopi. Kopien oppbevares i minimum den periode attesten er gyldig.

  Attestskjemaet skal utformes på de forskjellige nasjonale språk. Fransk og engelsk oversettelse av ledetekstene skal følge skjemaet. Det er ikke nødvendig med attestasjon fra lege på skjemaet.

  Se utfyllende informasjon i Schengen-veiledning for apotek

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  narkotikakontroll@dmp.no