Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Innsendelse av skriftlig reklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Alle som innehar markedsføringstillatelse skal sende en kopi av all reklame, uavhengig av plattform, til Rådet for legemiddelinformasjon.

Innhold på siden

  Alle legemiddelfirmaer som har markedsføringstillatelse for legemidler i Norge arkiverer en kopi av all reklame i Rådet for legemiddelinformasjon sitt elektroniske reklamearkiv. Rådet for legemiddelinformasjon er legemiddelbransjens eget kontrollorgan og ble opprettet av Den norske legeforening. Rådet skal påse at all legemiddelinformasjon til helsepersonell og allmennhet følger alle myndighetenes lover samt strenge bransjeinterne retningslinjer.

  Reklamemateriellet skal oppbevares i arkivet i minst 2 år, og både DMP og Rådet tar stikkprøver for å kontrollere at materiellet faktisk lastes inn og at kvaliteten på reklamen er tilfredsstillende.

  Legemiddelfirmaer laster selv inn reklamemateriellet, og lager mappestrukturen i det elektroniske arkivet. Legemiddelindustriforeningen (LMI) har i samarbeid med DMP utformet en veileder om hvordan mappestrukturen bør være. Informasjon om innlasting, mappestruktur kan fås ved henvendelse til lisa@lmi.no eller 23 16 15 00.

  Siste frist for å laste inn reklamemateriellet er når aktiviteten gjennomføres og reklamen tas i bruk.

  Krav om elektronisk arkivering av legemiddelreklame

  Alle legemiddelfirmaer som markedsfører produkter i Norge plikter å sende en kopi av all reklame til DMP eller til det frivillige bransjeorgan som DMP bestemmer kan føre kontroll med reklamen, jf. Forskrift om legemidler § 13-12. Dette gjelder også firmaer som ikke er medlem av LMI. Siste frist for innsendelse av reklamen er når aktiviteten gjennomføres og reklamen tas i bruk.

  Ved innleggelse av reklame i Rådet for legemiddelinformasjon sitt elektroniske reklamearkiv anses denne plikten som overholdt.

  Medlemmer av LMI må betale en avgift ved arkivering i Rådet for legemiddelinformasjon sitt elektroniske reklamearkiv. Innbetaling av avgift gjelder ikke for firmaer som ikke er medlem av LMI.

  DMP har ikke hjemmel for å kreve avgift for at legemiddelfirmaer skal oppfylle kravene i legemiddelforskriften § 13-12, og firmaer som ikke ønsker å benytte Rådet for legemiddelinformasjon sitt elektroniske reklamearkiv skal sende inn kopi av reklamen direkte til DMP.

  For ytterligere informasjon kontakt DMP: reklame@dmp.no

  Elektronisk arkiv for legemiddelfirmaer som er medlem av LMI

  LMIs bransjeregler punkt 29.7 pålegger alle medlemmer av LMI å sende kopi av all reklame til Rådet. I 2017 ble det innført en avgift for medlemmer av LMI for innleggelse i elektronisk arkiv. LMI har i år samlet alle regler og veiledninger i dokumentet Bransjeregler, samt laget egne nettsider for Rådet og regelverket, som gjør det lettere og mer forutsigbart for firmaene å holde seg innenfor lovverket. LMIs mål er regelriktig og god reklame.

  Rådets sekretariat yter en rekke tjenester innen rådgivning, opplæring og overvåkning av legemiddelselskapenes reklame, samt forberedelse til møter i Rådet. Avgiften bidrar til at Rådet og Sekretariatet kan yte flere og/eller bedre tjenester.

  Unnlatelse av å legge inn i elektronisk arkiv vil være brudd på LMIs bransjeregler og vil for medlemmer av LMI kunne medføre sanksjoner.

  Kontaktinformasjon LMI: lisa@lmi.no eller 23 16 15 00.

  Se veiledning om mappestruktur i elektronisk reklamearkiv (pdf)

   

   

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  reklame@dmp.no