Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Forskrivning av legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finnes informasjon og skjema til søknad om godkjenningsfritak og autogene vaksiner, informasjon om humanpreparater med utleveringsbestemmelser, informasjon om reseptstatus på legemidler som skal brukes til dyr, MRL og tilbakeholdestid, forsvarlig bruk av antibiotika, og legemidler til bier.

 

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no