Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Import og innførsel av legemidler til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innførsel (frå EØS) og import (frå land utanfor EØS) av legemiddel til dyr krev grossistløyve eller tilverkarløyve frå Direktoratet for medisinske produkter. Privatpersonar kan ikkje ta med legemiddel til dyr inn til Noreg.

Verken veterinærar eller dyreeigarar har lov til å innføre/importere reseptpliktige legemiddel til bruk på dyr. Det er likevel lov til å bestille legemiddel som er reseptfrie i Noreg til bruk på dyr, frå godkjente internettapotek i EU/EØS-land. Regelen om at privatpersonar kan innføre legemiddel til ”eige bruk” gjeld ikkje ”eigne dyr”, men berre legemiddel til bruk for menneske.

Les mer om:

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no