Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Aksjon avdekket ulovlig reklame

Publisert:

Endringer

Legemiddelverket avdekket at flere norske klinikker driver ulovlig markedsføring for det reseptpliktige legemidlet Botox, tilsvarende produkter og fillere rettet mot allmenheten, under en stor internasjonal aksjon.

Norge var ett av 94 land som deltok i den internasjonale aksjonen Pangea XV i juni. Aksjonen koordineres av Interpol, og samler aktuelle myndigheter i kampen mot kjøp og salg av ulovlige og falske legemidler og medisinsk utstyr.

Reklame mot unge i søkelyset

For Legemiddelverket var målet med aksjonen å gjøre en innsats for å stoppe ulovlig reklame og salg av legemidler og medisinsk utstyr på nettsider og i sosiale medier.

- Vi valgte å sette søkelys på markedsføringen på nettsider og i sosiale medier - særlig reklame rettet mot unge. Vi så også etter norske nettsider som hadde ulovlig reklame for legemidler til behandling av covid-19, forteller Line Saxegaard, legemiddelinspektør i Legemiddelverket.

Kraftige visuelle virkemidler

Det er ikke lov med noen form for reklame for reseptpliktige legemidler rettet mot allmenheten. Botox inneholder virkestoffet botulinum toxin, som er et reseptpliktig legemiddel, noe som betyr at for eksempel klinikker og influensere ikke kan reklamere for Botox eller lignende legemidler på nettsider, i sosiale medier eller i brosjyrer.

For fillere, som er medisinsk utstyr, er det lov til å reklamere - men det er klare grenser for hvilke påstander og virkemidler det er anledning til å bruke.

Funnene i aksjonen viser at det åpenbart er mange som ikke bryr seg om å følge reglene.

- Enkelte klinikker bruker kraftige visuelle virkemidler, særlig på sosiale medier som TikTok og Instagram. Det er svært bekymringsfullt at de retter sin reklame mot en ung og potensielt sårbar gruppe, sier Saxegaard.

Funn Pangea XV 2022 i Norge

  • Antall nettsider med ulovlig reklame for Botox og fillere (rettet mot unge): 27

  • Antall nettsider med ulovlig reklame for covid-19 legemidler: 2

Oppfølging av aksjonen

Legemiddelverket har så langt sendt ut 12 varsler om pålegg om retting, og vil følge opp med vedtak. Det er også varslet dagbøter dersom den ulovlige reklamen ikke fjernes.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (1 672 155 kroner) for virksomheter.

Tips oss om ulovlig reklame via vårt meldeskjema.

Se informasjon og veiledning på nettsidene våre:

Se pressemelding om Pangea XV fra Interpol

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@legemiddelverket.no