Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for skade på hjerteklaffene

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Studier har vist at fluorokinoloner kan gi økt risiko for skade på hjerteklaffene. Bruk av fluorokinoloner i risikogruppene bør vurderes grundig før behandlingsstart.

Fluorokinoloner er en gruppe antibiotika som finnes i ulike legemiddelformer. Fluorokinoloner som inhaleres, tas som tabletter eller fås intravenøst finnes på markedet i Norge i produktene Tarivid (ofloksacin), Ciprofloxacin og Quinsair (levofloksacin). Fordi fluorokinoloner kan gi alvorlige og langvarige bivirkninger er bruken begrenset til behandling av alvorlige infeksjoner (omtalt tidligere i 2018 og 2019).

Nylige studier har vist at fluorokinoloner som inhaleres, tas i form av tabletter eller gis intravenøst kan øke risikoen for at hjerteklaffene skades og dermed ikke lukker seg slik de skal (hjerteklaffinsuffisiens).

Råd til leger

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer.

Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Pasienter bør oppfordres til å oppsøke lege øyeblikkelig ved

 • akutt dyspné,

 • nye episoder med palpitasjoner,

 • ved utvikling av ascites eller ødem i underekstremitetene, eller

 • andre tegn på hjerteklaffinsuffisiens.

Tilstander som predisponerer for hjerteklaffinsuffisiens er:

 • medfødt eller eksisterende hjerteklaffsykdom,

 • bindevevssykdommer (for eksempel Marfans syndrom eller Ehlers-Danlos’ syndrom),

 • Turners syndrom,

 • Behçets sykdom,

 • hypertensjon,

 • revmatoid artritt og

 • infeksiøs endokarditt.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema.

Råd til pasienter

Ta umiddelbart kontakt med lege dersom du er under behandling med et av de nevnte produktene og opplever:

 • Akutte pustevansker (åndenød)

 • Nye episoder med unormalt kraftige, raske, langsomme eller uregelmessige hjerteslag

 • Væskeansamling i magen eller bena

 • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger eller har spørsmål om bruk av fluorokinoloner. Mistenkte bivirkninger kan meldes via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til leger på medisinske avdelinger (herunder infeksjonsavdelinger), urologer, privatpraktiserende indremedisinere, fastleger, sykehusapotek og apotek.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no