Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Påminnelse om å begrense bruken av fluorokinoloner

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det ble i 2019 anbefalt å begrense bruken av fluorokinoloner på grunn av risikoen for alvorlige og langvarige bivirkninger. Nye europeiske data tyder på at fluorokinoloner fortsatt blir forskrevet utenfor de anbefalte bruksområdene.

Fluorokinoloner er en gruppe bredspektret antibiotika. Fluorokinoloner som inhaleres, tas som tabletter eller gis intravenøst finnes på det norske markedet i produktene Ciprofloxacin Actavis (ciprofloksacin), Ciprofloxacin Navamedic (ciprofloksacin) og ▼Quinsair (levofloksacin).

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) ga i 2019 sterke anbefalinger om å begrense bruken av fluorokinoloner. Årsaken var at det det var meldt om tilfeller av alvorlige, langvarige og mulig irreversible bivirkninger. Disse bivirkningene omfatter muskelsmerter, hevelse og smerter i ledd, senebetennelse og avrivning av sene. Fluorokinoloner kan også påvirke gange, gi nummenhet eller prikking i huden, søvnproblemer, depresjon, tretthet eller nedsatt hukommelse, endre syn, hørsel, luktesans eller smakssans. Se også tidligere saker om fluorokinoloner:

I en ny EMA-finansiert studie ble forskrivning av fluorokinoloner i europeiske helsedatabaser i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania og Storbritannia undersøkt. Studien tyder på at fluorokinoloner fortsatt brukes utenfor de godkjente indikasjonene.

Råd til leger og helsepersonell

 • Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk bør kun foreskrives til godkjente indikasjoner og etter grundig vurdering av nytte og risiko for den enkelte pasient.

 • Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk skal ikke foreskrives til:

   • behandling av ikke-alvorlige eller selvbegrensende infeksjoner (som faryngitt, tonsillitt og akutt bronkitt)

   • behandling av milde til moderate infeksjoner (inkludert ukomplisert cystitt, akutt forverring av kronisk bronkitt og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), akutt bakteriell rhinosinusitt og akutt otitis media) med mindre andre antibiotika som anbefales til behandling av disse infeksjonene ikke kan brukes

   • behandling av ikke-bakterielle infeksjoner, f.eks. ikke-bakteriell (kronisk) prostatitt

   • forebygging av turistdiaré eller tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner

   • pasienter som tidligere har fått alvorlige bivirkninger av antibiotika med kinoloner eller fluorokinoloner

 • Spesiell forsiktighet bør utvises hos pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider, hos eldre, pasienter med nedsatt nyrefunksjon og pasienter som har gjennomgått organtransplantasjoner, ettersom risikoen for fluorokinolonindusert senebetennelse og seneruptur kan øke hos disse pasientene.

 • Helsepersonell påminnes om å gi pasienter råd om:

   • risikoen for disse alvorlige bivirkningene

   • den potensielt langvarige og alvorlige karakteren av disse bivirkningene

   • viktigheten av å ta kontakt med lege umiddelbart hvis symptomer på disse alvorlige bivirkningene oppstår, før eventuell videreføring av behandling.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til et flertall av landets leger, tannleger, Den norske legeforeningen og Den norske tannlegeforeningen.

Kontakt oss

Marianne Dale

Enhet: enhet for riktig legemiddelbruk

97606043

Marianne.Dale@dmp.no