Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tiltak for å løse forsyningsproblemer med legemidler

Publisert:

Endringer

Forsyningsproblemer med legemidler er økende i hele Europa. DMP jobber aktivt for å forebygge og håndtere mangelsituasjoner. Det er heldigvis ikke så ofte at pasienten må bytte behandling.

Mangelsituasjoner løses ofte ved at pasienten får utlevert et annet likeverdig legemiddel, en annen styrke eller pakningsstørrelse, eller ved at DMP åpner for bruk av utenlandske pakninger. 

- Vi synes alltid det er uheldig når det blir mangelsituasjoner, både for pasienter og helsepersonell. Det skaper også merarbeid for helsetjenesten og myndigheter, sier overlege Ingrid Aas i DMP.

God hjelp på apotek

Det er heldigvis ikke så ofte at pasienter må bytte behandling på grunn av mangel. Apotekforeningen har gjort en undersøkelse i 49 apotek, som viser at 97 prosent av pasientene umiddelbart får utlevert det som er skrevet på resepten. I noen tilfeller må pasientene imidlertid gå over til annen behandling.

- Apotekene har en svært viktig jobb med å veilede pasienter. Dette gjelder også ved mangler. Det er farmasøyten som er best egnet til å vurdere om det er forsvarlig at pasienten forlater apoteket uten behandling i den enkelte situasjon. Dette innebærer at farmasøyten gjør en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å kontakte lege, sier Aas.

Les mer om forsyningsproblemer i 2023

Årsaker til mangel

Legemiddelproduksjonen er global og fragmentert, der deler av produksjonen kan finne sted i ulike deler av verden. Krig og konflikter oppgis sjelden som årsak til forsyningsproblemer.

Ofte viser produsenten til utfordringer med produksjonen eller større salg enn forventet, men forsyningen avhenger også av kommersielle prioriteringer fra store internasjonale legemiddelfirmaer.

I det siste har det vært mye oppmerksomhet om mangel på hormonplaster til behandling av overgangsplager og en nesespray som brukes mot allergi.  

- Den pågående mangelen på Avamys nesespray skyldes at produsenten for tiden ikke prioriterer leveranser til Norge, men heller velger å prioritere andre markeder. Det samme vurderes å gjelde for forsyningsproblemene på hormonplaster der leverandøren ikke prioriterer det norske markedet, foreller Aas.

Les mer om:

Dette gjør DMP

Legemiddelfirmaene har plikt til å melde fra til DMP dersom de ser at det kan bli problemer med å levere til det norske markedet, slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser.

Vi samarbeider med produsenter, apotek og grossister, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger.  Vi informerer helsetjenesten om hva de skal gjøre slik at pasientene får den behandlingen de trenger.

Generelle råd til pasienter:

  • Ikke vent med å gå på apoteket til du er helt tom.
  • Søk lagerstatus på apotekenes nettsider.
  • Be apoteket sjekke lagerstatus på andre apotek .
  • Si ja til alternativer du blir tilbudt på apoteket. Du kan stole på at medisinen er den samme selv om pakningen ser annerledes ut. 
  • Be apoteket kontakte legen din dersom det er behov for å bytte behandling. 
  • Ikke kjøp flere pakninger enn du trenger. Hamstring gjør mangelsituasjoner verre. 

Les mer: Forsyningsproblemer - årsaker og tiltak

 

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no