Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Råd når du skal kjøpe jodtabletter til bruk ved atomulykker

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Utdatert setning om at det var pågående mangel, erstattet med at det ikke er en pågående mangelsituasjon

Pass på at du kjøper jodtabletter som er beregnet til bruk ved atomulykker, og ikke vanlige kosttilskudd. Det er kun de under 40 år, gravide og ammende som rådes til å ha jodtabletter liggende.

Jodtabletter er reseptfrie legemiddel og kan kjøpes på apotek med ulike preparatnavn. Selv om tablettene er til salgs i apotek, har kommunene jodtabletter i beredskap for utdeling på skoler, barnehager og institusjoner. Helsedirektoratet er ansvarlig for å sende ut jod til kommunene. Dette kan du lese mer om på Helsedirektoratet nettsider.

Hvem kan ha nytte av jodtabletter?

Personer under 40 år, gravide, ammende og de som har hjemmeboende barn anbefales å ha jodtabletter hjemme. Disse gruppene har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen hvis de blir utsatt for radioaktivt jod ved atomulykker.

De over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Hvor mye bør du kjøpe?

Hver person skal normalt bare ta en dose. Anbefalt dose for voksne under 40 år og barn over tolv år er én tablett a 130 mg eller to tabletter a 65 mg, som én enkelt dose. For barn fra 3 til 12 år er dosen en halv tablett a 130 mg eller en tablett a 65 mg som én enkelt dose. Barn mellom en måned og 3 år skal ha mindre del av tabletten helt ned til 1/8 tablett eller 1/4 tablett a 65 mg for de aller minste. Les mer om dosering av Jodix.

Når skal du ta jodtabletter?

Tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.dsa.no.

Ingen skal bruke jodtabletter forebyggende. Det kan føre til bivirkninger og jodforgiftning.

Mulige bivirkninger

Én dose forårsaker vanligvis ikke bivirkninger.

Ved gjentatt inntak kan jod forårsake struma, lavt stoffskifte (hypotyreose) eller høyt stoffskifte (hypertyreose) hos personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen. Andre mulige sjeldne bivirkninger er forstyrrelser i mage-tarmkanalen, kvalme, metallsmak, økt spyttsekresjon og betennelse i spyttkjertel.

Personer som er overfølsomme for jod kan også få utslett eller mer alvorlige allergiske reaksjoner, som innsnevring av luftveiene (bronkial konstriksjon), hevelse av lymfeknuter, leddsmerter og feber.

Hvem skal ikke ta jod?

Ikke bruk jodtabletter

  • dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)

Du skal ta jodtabletter, men må følges opp av behandlende lege i ettertid:

  • hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt). Bestill time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.

  • hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen.

    Bestill time til blodprøvekontroll 6-12 uker etter inntaket.
  • hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan du få en forverring av hudsykdommen i tiden etter at du har tatt jodtablett og din behandlende lege kan justere behandlingen.

Hva er holdbarheten?

Jodtabletter har som andre legemidler en påstemplet holdbarhetsdato. Jodtabletter er imidlertid svært stabile noe som betyr at de beholder kvaliteten etter utløpsdato. Det er derfor ikke nødvendig å bytte ut tabletter som har gått ut på dato.

Dele med andre?

Det er mulig å åpne en boks med jodtabletter og ta ut tabletter for å dele med andre. Tablettene kan da oppbevares i små plastposer med lynlås eller en liten tett boks. Tablettene bør oppbevares beskyttet mot lys. Husk også å merke posen/boksen med produktnavn og styrken, for eksempel 130 mg og gjerne dato for fylling.

Er det mangel på jodtabletter?

Det er per november 2023 ikke meldt mangel på jodtabletter.

Jodtabletter til kommunene

Les Helsedirektoratets veileder om kommunenes oppbevaring og utdeling av jod.

Les mer hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Mediehenvendelser

Enhet for kommunikasjon

485 09 554

pressevakt@dmp.no