Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på hormonplaster- og gel

Publisert:

Endringer

Det har i lengre tid vært leveringsproblemer på legemidler som brukes i behandling av plager ved overgangsalder. Det er spesielt hormonplaster mange kvinner har savnet, og forsyningssituasjonen er dessverre svært utfordrende.

Det har i lengre tid vært leveringsproblemer på hormonplaster og situasjonen følges nøye. DMP er i dialog med firma. Tilgangen til Estalis ser ut til å bli utfordrende også fremover. Tilgangen på Estradot  blir bedre når vi får utenlandske pakninger. 

Legemiddelfirmaet Sandoz, som selger hormonplastrene, oppgir produksjonsproblemer og kapasitetsutfordringer som årsaker til leveringsproblemene. Mangelsituasjonen gjelder flere nordiske land, ikke bare i Norge. 

- Vi synes alltid det er uheldig når det blir mangelsituasjoner, både for pasienter og helsepersonell. Vi vurderer mangelen som alvorlig, fordi den rammer mange kvinner. Selv om det ikke er farlig å stå uten hormonbehandling er det svært ubehagelig, sier overlege Ingrid Aas. 

Hva gjør DMP? 

Det finnes flere leverandører av hormonplastre i Europa. Det er legemiddelfirma som bestemmer i hvilke land de vil selge sine legemidler. Tilgangen på legemidler i Norge er derfor også avhengig av kommersielle prioriteringer fra legemiddelfirmaene.  

Firmaene har plikt til å melde fra dersom de ser at det kan bli problemer med å levere legemidlene de har på det norske markedet. DMP samarbeider med legemiddelfirma, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger, men styrer ikke forsyningen av disse. Det er veldig viktig at firma melder fra så fort som mulig dersom de får forsyningsproblemer, slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser.

- Det ser ut til å være vanskelig å få tak i utenlandske pakninger av Estalis, men vi venter et større parti utenlandske pakninger på Estradot. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når disse fordeles ut til apotek, forteller Ingrid.

Leveringsproblemer på hormongeleen Estrogel er forventet å vare ut april. Erfaringsmessig kan det ta noe tid fra firmaet melder at forsyningsproblemer er over til nye pakninger er ute i apotekhyllene. 

Alternativer 

Kvinner som opplever plager kan få behandling med flere typer legemidler. Mange foretrekker å bruke legemidler som tilfører østrogen og eventuelt gestagen gjennom huden, slik som for eksempel plaster og gel, fremfor tabletter.  

En sjelden, men alvorlig bivirkning med hormonbehandling er blodpropp. Risikoen er litt mindre ved behandling med legemidler som tas opp gjennom huden. 

- Vi har forståelse for at mange kvinner ikke ønsker å bytte behandling, men vil samtidig understreke at å bruke tabletter fremdeles er trygt. Dersom du ikke får tak i plaster kan tabletter være et alternativ, men det må den enkelte diskutere med sin lege, understreker Ingrid.  

Tilgangen på tabletter er god. Dersom det er aktuelt å bytte behandling, krever det imidlertid ny resept fra legen. 

Hva kan du gjøre? 

  • Ikke vent med å gå på apoteket til du er helt tom  
  • Søk lagerstatus på apotekenes nettsider 
  • Be apoteket sjekke lagerstatus på andre apotek   
  • Si ja til alternativer du blir tilbudt på apoteket. Du kan stole på at medisinen er den samme selv om pakningen ser annerledes ut.   
  • Be apoteket kontakte legen din dersom det er behov for å bytte behandling   
  • Ikke kjøp flere pakninger enn du trenger. Hamstring gjør mangelsituasjoner verre.   

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

48509554

pressevakt@dmp.no