Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Praktisk informasjon: overgangen til nytt direktorat

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Lagt til tekst om krav til oppdatering av produktinformasjon om legemidler
  • : Lagt inn informasjon om krav til oppdatering av produktinformasjon om legemidler
  • : Endret informasjon om implementering av henvisning til DMP i produktinformasjonen
  • : Lagt inn informasjon om implementering av henvisning til DMP i produktinformasjon

Statens legemiddelverk får større ansvar, og blir Direktoratet for medisinske produkter (DMP) 1. januar 2024. Det engelske navnet blir Norwegian Medical Products Agency (NOMA).

Du kan lese mer om endringen her.

Spørsmål kan rettes til redaksjonen@legemiddelverket.no

Praktisk informasjon - dette blir nytt

  • Navn: Vi ber om at navnet vårt endres i fakturaer, brev og i tekst på nettsider, presentasjoner og annet materiell fra 01.01.24. Fakturaadresse, postadresse, telefonnummer og besøks- og leveringsadresse endres ikke. Den nye logoen blir offentlig 1. januar.
  • Webadresse: www.legemiddelverket.no endrer navn til www.dmp.no. Url’er på www.legemiddelverket.no vil peke på www.dmp.no, slik at lenker vil fungere i en overgangsperiode. Vi oppfordrer likevel eksterne til å oppdatere lenker som peker på informasjon på nettsidene våre så snart som mulig etter 01.01.2024. 
  • E-postadresser: Alle våre e-postadresser endres fra @legemiddelverket.no til @dmp.no, mens @noma.no fortsatt vil fungere. Her vil det også være en overgangsperiode på tilsvarende måte som for webadressen. Vi ber om at e-postadresser oppdateres så snart som mulig etter 01.01.2024. 

Oppdatering av produktinformasjon om legemidler

Humane legemidler

Avsnittet for melding av bivirkninger i preparatomtalen (pkt. 4.8) og pakningsvedlegget (avsnitt 4) må oppdateres. Informasjon om hvordan dette skal implementeres finnes på nettsiden om QRD-templater.

Opplæringsmateriell

Opplæringsmateriell må oppdateres slik at navn, lenker og sikkerhetslogo er korrekt. Oppdatert opplæringsmateriell skal ikke sendes til oss, da endringen ikke er signifikant. Vi ber om at dette er oppdatert innen 1.1.2025

Veterinære legemidler

Avsnittet for melding av bivirkninger (introdusert i QRD templat versjon 9) må oppdateres. Informasjon om hvordan dette skal implementeres finnes på nettsiden om QRD-templater.

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

22 89 77 00

redaksjonen@dmp.no