Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Status på alvorlige tilfeller av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater etter vaksinasjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har mottatt mange bivirkningsmeldinger de siste dagene. Per nå har vi ikke mottatt ytterligere meldinger om sjeldne, alvorlige tilfeller knyttet til blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Lørdag 13. mars opplyste FHI og Legemiddelverket at tre personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen var innlagt på Rikshospitalet med alvorlige tilfeller av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater. Rikshospitalet har nå opplyst at én av de tre dessverre nå er død.

Legemiddelverket presiserer at de tre tilfellene dreier seg om et sjeldent sykdomsbilde. De har en svært uvanlig kombinasjon av lavt antall blodplater, blodpropper i små og store kar samt blødninger. Noen tilfeller med lignende sykdomsbilde har blitt rapportert i flere andre europeiske land. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) går nå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon.

Behandling av bivirkningsmeldinger

De siste dagene har vi mottatt over 1000 bivirkningsmeldinger. Vi jobber nå med å gå igjennom meldingene, og prioriterer de mest alvorlige først.

De fleste gjelder vanlige, forventede og forbigående bivirkninger, som for eksempel kvalme, feber, hodepine, muskelsmerter og smerter på stikkstedet. Disse bivirkningene kan oppleves som ubehagelige, og går vanligvis over etter 2-3 dager. Hvis man har vedvarende sykdomsfølelse utover dette bør man vurdere å kontakte lege.

- Så langt har vi ikke fått meldinger om flere alvorlige tilfeller med det svært sjeldne sykdomsbildet, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Han minner om at det er uventede, sjeldne og alvorlige tilstander som er viktigst å melde.

Slik jobber vi videre

Legemiddelverket går nå ekstra nøye gjennom meldinger om blodpropp og blødninger for koronavaksinene som er i bruk i Norge. Vi ber helsepersonell som mistenker uventede eller alvorlige bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.

De tre alvorlige hendelsene med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater som er sett etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen, er så langt ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene.

Rikshospitalet vurderer om det finnes noen likehetstrekk mellom de tre pasientene, som kan si noe om årsaken til at de har fått et så spesielt sykdomsforløp. Vi vil også undersøke om det kan være sammenheng med lignende tilfeller i andre land.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) går nå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon. Se

Les også

Vaksinering med Covid-19 Vaccine AstraZeneca settes på pause etter melding om ett dødsfall i Danmark

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no