Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Premiks til utlevering til dyreeier

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Søknad om unntak for å kunne utlevere legemiddelpremiks til oppdretter til behandling av fisk.

Legemiddelformen «premiks til medisinert fôr» er det i utgangspunktet bare lov å utlevere til godkjent medisinfôrtilvirker. Medisinfôr fra godkjent medisinfôrtilvirker er førstevalg når dette er mulig. Av og til lar imidlertid ikke slikt fabrikkfremstilt medisinfôr seg skaffe, for eksempel til rognkjeks. I slike tilfeller skal legemiddelformen «oralt pulver» eller «pulver» være førstevalget, da disse er beregnet for utlevering til dyreeieren for innblanding i fôret på det enkelte anlegg.

Når det foretrukne virkestoffet ikke er tilgjengelig som oralt pulver/pulver, men finnes som premiks til medisinert fôr, kan veterinær/fiskehelsebiolog søke om at premiksen unntaksvis skal kunne utleveres til dyreeier. Slike søknader må begrunnes godt.

Skjema

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no