Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Terapianbefalinger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Formålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.

Innhold på siden

  Gjeldende terapianbefalinger

  Oversikt over terapianbefalinger
  Navn på terapianbefaling Dato Kommentar
  Antibakterielle midler til produksjonsdyr Juni 2022 Dette er en revisjon av terapianbefalingen fra 2012. Fagpersoner som representer NMBU, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Animalia, Helsetjenesten for storfe, privatpraktiserende veterinærer, Vetlis, Den norske Veterinærforening og Direktoratet for medisinske produkter har deltatt i arbeidet.
  Antibakterielle midler hest Juni 2019  
  Behandling av bier for bekjempelse av Varroa destructor November 2016 Fagpersoner fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Den norske veterinærforening, Mattilsynet og Norges birøkterlag har deltatt i arbeidet.
  Antibakterielle midler hund og katt (pdf) Mars 2014  
  Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau (pdf) September 2012 Helsetjenesten for sau/Animalia har utarbeidet ny informasjon om anthelmintikaresistens og anbefalinger om hvordan anthelmintikaresistens kan forebygges. Fagpersoner fra Animalia, Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og DMP har deltatt i arbeidet.
  Endoparasittbehandling av hund og katt (pdf) Mars 2010 Terapianbefalingen er hovedsaklig begrenset til behandling av de parasitter som forekommer i Norge. Enkelte nye parasittarter er tatt med i denne reviderte anbefalingen basert på en økt forekomst/diagnostisering i Norge de siste årene.

  Andre terapianbefalinger/veiledninger

  Läkemedelsverket i Sverige har publisert en terapianbefaling for bruk av antibiotika til hest. Terapianbefalingen er et resultat av et ekspertmøte som ble holdt våren 2015 og utfyller retningslinjene som ble publisert av Sveriges Veterinärmedicinske Sällskap (SVS) tidligere. Läkemedelsverket har for øvrig flere terapianbefalinger til andre dyrearter.

  Havbruksnæringen har i samarbeid med Veterinærforeningen og Tekna utarbeidet en oppdatert tiltaksveileder for kontroll med lakselus og skottelus i 2020.

  Utdaterte terapianbefalinger

  Disse ligger tilgjengelig kun av hensyn til kompletthet og oversikt. For oppdatert veiledning og råd om behandling henviser vi til nyere terapianbefalinger, nyere veiledninger fra andre instanser samt ny faglitteratur.

  Oversikt over utdaterte terapianbefalinger
  Navn på terapianbefaling Dato Kommentarer
  Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr (pdf) Februar 2012  
  Medikamentell behandling av fjørfe (pdf) April 2003  
  Smertebehandling hos hund og katt (pdf) Januar 2002  
  Antiparasittærbehandling av hund, katt og hest (pdf) Juli 2001  
  Antiparasittærbehandling av produksjonsdyr (pdf) Juni 2001  
  Bruk av antibakterielle midler til hund og katt (pdf) Juli 2000  
  Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg (pdf) Juni 2000  

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no