Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Atomoxetine kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatlsene for 18 mg og 80 mg er forlenget til 15.02.2024.
 • : Tillatelsene for 18 mg og 80 mg er forlenget til 15.03.2024.
 • : Tillatelse til Atomoxetine Medical Valley er gitt til 01.09.2024

Det er mangel på Atomoxetine Teva kapsler 18 mg, 25 mg, 80 mg og 100 mg «Teva» og Atomoxetine Medical Valley kapsler 40 mg «Medical Valley». Mangelen skyldes produksjons- og kapasitetsproblemer.

Atomoxetine Teva og Atomoxetine Medical Valley inneholder virkestoffet atomoksetinhydroklorid og er et legemiddel som brukes i behandling av ADHD.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet 

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende  Atomoxetine Teva kapsler 18 mg, 25 mg, 80 mg og 100 mg «Teva» og Atomoxetine Medical Valley kapsler 40 mg «Medical Valley».

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Atomoxetine Teva og Atomoxetin Medical Valley kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med atomoksetinhydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Atomoxetine Teva og Atomoxetin Medical Valley kapsler.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg Atomoxetine Teva og Atomoxetine Medical Valley ved utlevering av utenlandsk pakning.​
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med atomoksetinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Atomoxetine Teva og Atomoxetine Medical Valley kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med atomoksetinhydroklorid kapsler dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Atomoxetine Teva og Atomoxetine Medical Valley kapsler som inneholder atomoksetinhydroklorid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: P81
  • ICD: F90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 06.10.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no