Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Denagard vet mikstur

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Denagard vet 125 mg/ml mikstur «Elanco». Årsaken er regulatoriske utfordringer.

Denagard vet inneholder virkestoffet tiamulin og er et antibiotikum. 

Preparatet er godkjent til bruk på gris. 

Pakninger det er mangel på

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Elanco å selge alternative pakninger tilsvarende Denagard vet, mikstur, 1000 ml. 

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får svenske pakning med Denagard vet mikstur.

 • Gi dyreeiere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Denagard vet mikstur ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt veterinæren dersom svenske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

 • Erstatningspreparatet må ikke utleveres til bruk på matproduserende dyr. Hvis resepten er til matproduserende dyr, må veterinæren kontaktes for å forskrive et annet preparat.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Denagard vet mikstur bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med tiamulin på apoteket.

 • Tilsvarende svenske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Denagard vet mikstur kan du bli tilbudt svenske pakninger med tiamulin dersom de kan skaffes.

 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no