Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Dipentum

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Dipentum tabletter 500 mg «Pharmanovia A/S». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 16.02.2023. Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

​​​​​​​Dipentum inneholder virkestoffet olsalazin og er et legemiddel som brukes ved vedlikeholdsbehandling av pasienter med ulcerøs kolitt i remisjon når sulfazalasin ikke tåles.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Dipentum tabletter 500 mg, 100 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Dipentum tabletter bør få informasjon om Dipentum at de kan få et annet legemiddel med olsalazin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Dipentum tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Dipentum ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med olsalazin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • ​​​Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Dipentum tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med olsalazin tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende <sett inn legemiddelnavn og form> som inneholder <sett inn virkestoffnavn> kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: D94
  • ICD: K51
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 29.09.2023

​​​DMPs tillatelse er gyldig til 01.04.2024.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no