Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Movicol

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til Tilleggsinformasjon for Individuell refusjon

Det er mangel på Movicol pulver til mikstur «Norgine». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Movicol inneholder virkestoffene makrogol 3350/natriumklorid /natriumhydrogenkarbonat/kaliumklorid og er et legemiddel mot forstoppelse. 

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater Norgine å selge/apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Movicol pulver til mikstur.  

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Movicol pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, kaliumklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Movicol pulver til mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Movicol pulver til mikstur  ved utlevering av utenlandsk pakning. 

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Movicol pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, kaliumklorid pulver til mikstur dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Movicol pulver til mikstur som inneholder makrogol 3350/natriumklorid /natriumhydrogenkarbonat/kaliumklorid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -53, -90, B99, D93, S83 
  • ICD: -53, -90, D80, D81, D82, D83, D84, K58.2, Q81
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 21.02.2024

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske/alternative pakninger tilsvarende Movicol som inneholder makrogol 3350/natriumklorid /natriumhydrogenkarbonat/kaliumklorid, kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Movicol. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no