Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Rocaltrol

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til mangel ID, samt forlenget tillatelse til 01.03.2024
 • : Lagt til forlenget gyldighet - tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 01.09.2024

Det er mangel på Rocaltrol 0,25mcg kapsler «2Care4». Mangelen skyldes økt salg og utilstrekkelig forsyning.

Rocaltrol inneholder virkestoffet kalsitriol og er et D3-vitaminpreparat.

Pakninger det er mangel på

​​​​​​​​Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Rocaltrol kapsler, 100 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.  

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Rocaltrol kapsler bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsitriol på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Rocaltrol kapsler.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Rocaltrol ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Rocaltrol kapsler kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kalsitriol kapsler dersom de kan skaffes.   

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

​DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Rocaltrol kapsler  som inneholder kalsitriol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

​For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.  

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD. 

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:  

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -51, A87, T99, U99
  • ICD: E20, E89.2, N25, Z94 
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 19.10.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no