Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Adartrel

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til 15.01.2024

Det er mangel på Adartrel 0,5 mg og 2 mg tabletter «Orifarm». Mangelen skyldes utfordringer knyttet til distribusjonen.

Adartrel innneholder virkestoffet ropinirol og er et legemiddel mot restless legs-syndrom.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Adartrel 0,5 og 2 mg tabletter, 84 stk.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Adatrel tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ropinirol på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Adartrel tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Adartrel ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ropinirol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Adartrel tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ropinirol tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger som inneholder ropinirol kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Adartrel tabletter. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no