Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Aldara krem

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Aldara krem 5 % «Viatris». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 28.07.2023. Mangelen skyldes forsinket levering.

Aldara inneholder virkestoffet imikvimod og er et immunstimulerende legemiddel mot veneriske vorter.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Aldara krem, 12x1 dosepose. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Aldara krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med imikvimod på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Aldara krem.

 • Gi pasienten en utskrift av

  norsk pakningsvedlegg av Aldara

  ved utlevering av utenlandsk pakning. Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med

  imikvimod

  . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Aldara krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med imikvimod krem dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Aldara krem som inneholder imikvimod kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

Refusjonskode:

o

ICPC: 90, B99, S77, S80

o

ICD: -90, C44, D80, D81, D82, D83, D84, L57.0

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 10.05.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no