Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Alimemazin dråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Alimemazin dråper 40 mg/ml «Evolan». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 31.07.2023. Mangelen skyldes råvaremangel.

Alimemazin Evolan inneholder virkestoffet alimemazin og er et legemiddel til korttidsbehandling av kløe og allergi. Det brukes også som premedisinering før undersøkelse eller anestesi.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å utlevere utenlandske pakninger tilsvarende Alimemazin dråper 50 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Alimemazin dråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med alimemazin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Alimemazin dråper.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg for Alimemazin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med alimemazin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Alimemazin dråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med alimemazin dråper dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Alimemazin dråper som inneholder alimemazin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -81, -90, S86, -S87, -S88, -S89, -S91, -S98, -S99

  • ICD: -30, -81, -90, L20, L21, L22, L23, L24, L40, L50

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 13.01.2023

DMPs tillatelse er gyldig til 01.09.2023

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no