Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Amoxicillin tabletter og kapsler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Amoxicillin kapsler og tabletter inneholder virkestoffet amoksicillin og er en type penicillin med utvidet spekter til behandling av bakterielle infeksjoner.

I tillegg til langvarig mangel på Amoxicillin mikstur er det meldt leveringsproblemer på ulike tablett- og kapselformuleringer med samme virkestoff.

Preparat med meldt mangel der ny forsyning er forventet:

 • 1000 mg dispergerbare tabletter, 14 stk (vnr 018896) tilgjengelig fra 30.09.2023

 • 750 mg tablett, 20 stk (vnr 115285) tilgjengelig fra 30.10.2023
 • 750 mg tablett, 20 stk (vnr 018874) tilgjengelig fra 25.08.2023

For førstnevnte tillater DMP apotek å levere ut pakninger tilsvarende Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter, 14 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Tillatelse til salg av utenlandske pakninger Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter er gyldig til 01.11.2023.Tillatelse til salg av utenlandske pakninger Amoxicillin 750 mg tabletter er gyldig til 01.03.2024

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemidler som kan brukes i stedet

Følgende Amoxicillin-preparat er tilgjengelig:

o

250mg, 20 tabletter (vnr 019034)

o

250mg, 30 tabletter (vnr 019299)

o

500mg, 20 tabletter (vnr 019786)

o

500mg, 30 tabletter (vnr 019968)

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter eller Amoxicillin 750 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med amoksicillin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter.

 • Gi pasienten en

  utskrift av norsk pakningsvedlegg for Amoxicillin

  ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med amoksicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med oppløselige amoksicillin-tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter og Amoxicillin 750 mg tabletter som inneholder amoksicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

• Refusjonskode:

o

ICPC

: -51, -90 , A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99, U70, U71 og U72

o

ICD

: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, N10, N11, N12, N15, N30, N34, N39.0, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94

TK.nummer: 0366.

Vedtaksdato: 12.01.2023

DMPs tillatelse til salg av utenlandske pakninger

 • 1000 mg er gyldig til 01.11.2023
 • 750 mg er gyldig til 01.03.2024

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no