Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Apocillin 1 g tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Lagt til mangel-ID

Det er mangel på Apocillin 1 g tabletter «Actavis». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Pakninger det er mangel på

Apocillin inneholder virkestoffet fenoksymetylpenicillin og er et antibiotikum mot infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.

Leveringssituasjon

Det er mangel på følgende Apocillin tabletter:

 • Apocillin 1 g tabletter, 20 stk.
 • Apocillin 1 g tabletter, 28 stk.
 • Apocillin 1 g tabletter, 40stk.
 • Apocillin 1 g tabletter, 60 stk.​

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Apocillin tabletter 20, 28, 40 og 60 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.06.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

For informasjon om behandlingsretningslinjer, se

Antibiotika i primærhelsetjenesten - Helsedirektoratet.

 

For informasjon om doseringsveiledning, se

 Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no)

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Apocillin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel medfenoksymetylpenicillin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Apocillin tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Apocillin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenoksymetylpenicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Apocillin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Apocillin tablettersom inneholder fenoksymetylpenicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99

  • ICD: - 90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 03.08.2023

For mer informasjon, les  "Antibiotikaforsyningen er sårbar"

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no