Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Apocillin 330 mg tabletter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Apocillin 330 mg tabletter «Actavis» er midlertidig utgått fra 01.10.2023. Årsaken til at Actavis har meldt Apocillin midlertidig utgått i Norge er lavt salg og redusert holdbarhet. Det er uvisst om dette kommer tilbake på markedet.

Apocillin inneholder virkestoffet fenoksymetylpenicillin og er et antibiotikum mot infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.

Følgende legemidler er midlertidig utgått:

 • Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk, «Actavis»

 • Apocillin 330 mg tabletter, 30 stk, «Actavis»

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Apocillin 330 mg tabletter, 20 stk og 30 stk. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.01.2024.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

For informasjon om behandlingsretningslinjer, se Antibiotika i primærhelsetjenesten - Helsedirektoratet.

For informasjon om doseringsveiledning, se Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no)

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Apocillin 330 mg tabletter bør vurderes for alternativ behandling.

 • Pasienter som bruker Apocillin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fenoksymetylpenicillin på apoteket.

 • Dansk preparat tilsvarende Apocillin 330 mg tabletter har en annen styrkemerking. Pancillin 500.000 IE tabletter tilsvarer Apocillin 330 mg tabletter.

 • Dansk Pancillin 500.000 IE tabletter har høyere biotilgjengelighet, og behandlingen bør følges nøye opp.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 • Etter 01.01.2024: dersom behandling med Apocillin skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.

Råd til apotek

 • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling dersom Apocillin 330 mg tabletter ikke er tilgjengelig.

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Apocillin tabletter.

 • Dansk preparat tilsvarende Apocillin 330 mg tabletter har en annen styrkemerking. Pancillin 500.000 IE tabletter tilsvarer Apocillin 330 mg tabletter.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Apocillin ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fenoksymetylpenicillin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

 • Etter 01.01.2024 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Apocillin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin tabletter dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 • Etter 01.01.2024 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Apocillin tabletter som inneholder fenoksymetylpenicillin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:

  • ICPC: -51, -90, A87, B99, K70, K71, L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99

  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, I00, I01, I09, I30, I33, I38, I40, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94

 • TK.nummer: 0366.

 • Vedtaksdato: 25.11.2021

DMPs tillatelse er gyldig til 01.01.2024.

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no.

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no