Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangelen på Azitromax pulver til mikstur er over

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 01.12.2023
 • : Forlenget tillatelse til salg av utenlandske pakninger til 01.03.2024

Det har vært mangel på Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml "Pfizer". Mangelen skyldtes forsinket levering.

Azitromax inneholder virkestoffet azitromycin og er et makrolidantibiotikum.

 

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml, 15 ml.

DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Azitromax pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet azitromycin på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Azitromax pulver til mikstur.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Azitromax ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet azitromycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Azitromax pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med azitromycin pulver til mikstur dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Azitromax pulver til mikstur 40 mg/ml som inneholder virkestoffet azitromycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -51, -90, A87, B99, R78, R79, R81, R95, R96, T99
  • ICD: -90, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 27.06.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no