Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Becoplex vet injeksjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mangel på Becoplex vet injeksjonsvæske «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S». Mangelen skyldes avregistrering.

Pakninger det er mangel på

Becoplex vet inneholder en kombinasjon av tiaminhydroklorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoksinhydroklorid, dekspantenol og cyanokobalamin, og er et B-vitamintilskudd. Preparatet er godkjent til bruk på storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink.

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S å selge danske pakninger tilsvarende Becoplex vet, injeksjonsvæske, 5 x 100 ml. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. Utløpsdatoen på disse er 30.11.2023.

Apoteket kan levere danske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av danske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Becoplex vet bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med tiaminhydroklorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoksinhydroklorid, dekspantenol og cyanokobalamin på apoteket.

 • Tilsvarende danske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får dansk pakning med Becoplex vet injeksjon.

 • Kontakt veterinæren dersom danske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

 • Erstatningspreparatet må ikke utleveres til bruk på matproduserende dyr. Hvis resepten er til matproduserende dyr, må veterinæren kontaktes for å forskrive et annet preparat.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Becoplex vet injeksjon kan du bli tilbudt danske pakninger med tiaminhydroklorid, riboflavin, nikotinamid, pyridoksinhydroklorid, dekspantenol og cyanokobalamin injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.

 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no