Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Bovilis Ringvac vet.

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Endret sluttdato for midlertidig utgått til 01.11.2025.

Bovilis Ringvac vet "MSD Animal Health" er meldt midlertidig utgått fra 1. november 2020 til 1.november 2025.

Bovilis Ringvac vet er en levende attenuert vaksine mot ringorm forårsaket av Trichohyton verrucosum. Vaksinen er godkjent til bruk på storfe.

Legemidler som kan brukes istedet

Det finnes ingen andre markedsførte vaksiner mot Trichophyton verrucosum til bruk på storfe i Norge. Det finnes imidlertid en tilsvarende vaksine, Trichoben vet, som er markedsført i Sverige. Veterinærer som har behov for dette preparatet må søke DMP om spesielt godkjenningsfritak.

Det kreves brukstillatelse fra Mattilsynet for å anvende enkelte vaksiner, og som oftest må veterinærer selv søke om brukstillatelse for vaksiner som ikke er markedsført i Norge. I dette tilfellet vil flere av legemiddelgrossistene søke Mattilsynet om en felles brukstillatelse på vegne av sine kunder.

Sjekk situasjonen hos din vaksineleverandør eller ditt apotek dersom du trenger Trichoben vet.

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no