Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Budesonid Sandoz nesespray

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tillatelsen er forlenget til 15.02.2024.
 • : Tillatelsen for 32 mcg/dose er forlenget til 15.03.2024

Det er mangel på Budesonid Sandoz 32 og 64 mcg/dose «Sandoz». Mangelen skyldes kapasitetsutfordringer.

Budesonid Sandoz inneholder virkestoffet budesonid og er et legemiddel mot allergisk rhinitt og/eller tegn og symptomer på nesepolypper.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

DMP tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray, 32 og 64 mcg/dose, 120 x 1 doser og 120 x 3 doser. DMP styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Tillatelsene er utvidet til å omfatte også pakninger som inneholder 10 ml og 2 x 10 ml. Disse pakningsstørrelsene avviker fra pakninger som har markedsføringstillatelse og er godkjent for ordinært salg i Norge.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Budesonid Sandoz nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med budesonid på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray.

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Budesonid Sandoz nesespray ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med budesonid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.

 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Budesonid Sandoz nesespray kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med budesonid nesespray dersom de kan skaffes.

 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

DMP tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Budesonid Sandoz nesespray som inneholder budesonid kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer.

For apotek som bruker FarmaPro benyttes § 3a og refusjonskode fra ICPC/ICD eller § 3 og refusjonskode fra ICD.

For apotek med nye apotekløsninger benyttes § 3 og refusjonskode fra ICD. Dersom refusjonskode fra ICD ikke er oppgitt på resepten velges nærmeste tilsvarende refusjonskode fra ICD.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: R97, R99
  • ICD: J30, J33
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 25.08.2023

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Medisinske spørsmål

Ingrid Aas

Enhet: Riktig legemiddelbruk

400 21 107

ingrid.aas@dmp.no

Spørsmål om refusjon

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no