Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Mangel på Canaural vet øredråper

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Vedtaket forlenges til 15.02.2024 i kraft av tidligere utstedt tillatelse i forbindelse med avbrudd i legemiddelforsyning.
 • : Vedtaket forlenges til 01.09.2024 i kraft av tidligere utstedt tillatelse i forbindelse med avbrudd i legemiddelforsyning.

Det er mangel på Canaural vet øredråper «Dechra». Mangelen skyldes produksjonsproblemer.

Canaural vet inneholder dietanolaminfusidat, framycetinsulfat, nystatin og prednisolon og er et kortikosteroid i kombinasjon med antibiotika.

Preparatet er godkjent til bruk på hund og katt.

Pakninger det er mangel på

Legemidler som kan brukes i stedet

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) tillater at apotek leverer ut finske pakninger, tilsvarende til Canaural vet, øredråper, 25 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

DMP gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Canaural vet bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med dietanolaminfusidat, framycetinsulfat, nystatin og prednisolon på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.

 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Canaural vet øredråper.

 • Gi dyreeiere en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Canaural vet ved utlevering av utenlandsk pakning.

 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

 • Erstatningspreparatet må ikke utleveres til bruk på matproduserende dyr. Hvis resepten er til matproduserende dyr, må veterinæren kontaktes for å forskrive et annet preparat.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

 • På grunn av mangel på Canaural vet øredråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger øredråper med dietanolaminfusidat, framycetinsulfat, nystatin og prednisolon dersom de kan skaffes.

 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

For varighet av tillatelse se informasjonen under "Pakninger det er mangel på".

Se flere nyheter

Kontakt oss

Spørsmål om legemiddelmangel

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

legemiddelmangel@dmp.no

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no